SGILIAU PENODOL Y RÔL

Ambulance Service

Nid oes eitemau i'w dangos yn y maes hwn ar hyn o bryd.

Cymunedol

Gofynion Addysgol Lefel 2
Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (46 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Deall Cwympiadau (2 gredyd)

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (58 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Gweithiwr Cymorth Galluogi: Hybu Ymataliaeth (3 credyd)
Gweithiwr Cymorth Galluogi: Defnyddio dull galluogi – Theori a Chymhwyso (6 credyd)
Defnyddio dull galluogi â gweithgareddau gofal personol (5 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (120 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Rheoli lymffoedema mewn unigolion sy'n ordew (3 credyd)
Cynnal asesiadau risg hyfywedd meinwe (3 credyd)

Ysbytai Cymunedol

Gofynion Addysgol Lefel 2
Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (46 credyd)
Neu
Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol (QCF) (50 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e. Deall Cwympiadau (2 gredyd)

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (58 credyd)
Neu
Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol (QCF) (65 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e. Gweithiwr Cymorth Galluogi: Hybu Ymataliaeth (3 credyd)
Gweithiwr Cymorth Galluogi: Defnyddio dull galluogi – Theori a Chymhwyso (6 credyd)
Defnyddio dull galluogi â gweithgareddau gofal personol (5 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (120 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Rheoli lymffoedema mewn unigolion sy’n ordew (3 credyd)
Cynnal asesiadau risg hyfywedd meinwe (3 credyd)

Diabetes

Nid oes eitemau i'w dangos yn y maes hwn ar hyn o bryd.

Dietetics

Gofynion Addysgol Lefel 2
Cymwyseddau Craidd ynghyd ag unedau achrededig sy’n berthnasol i’r rôl

Gofynion Addysgol Lefel 3
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Dietegol (40 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (60 credyd)
Gwella eich Ymarfer Gofal Iechyd (60 credyd)
Persbectifau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (60 credyd)

Mamolaeth

Gofynion Addysgol Lefel 2
Cymwyseddau Craidd ynghyd â:
Gweithiwr Cymorth Mamolaeth Cymru: Anatomeg a Ffisioleg (3 credyd)
Cynorthwyydd Gofal Iechyd (Mamolaeth): Ymsefydlu i Weithio mewn Lleoliadau Gofal Mamolaeth (3 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma mewn Cymorth Mamolaeth a Phediatreg (65 Credyd)
Neu
Lefel 3 Gweithiwr Cymorth Mamolaeth Cymru: Iechyd, Diogelwch a Sicrwydd
Lefel 3 Gweithiwr Cymorth Mamolaeth Cymru: Cael Samplau Gwaed
Lefel 3 Gweithiwr Cymorth Mamolaeth Cymru: Sgiliau Clinigol
Lefel 3 Gweithiwr Cymorth Mamolaeth Cymru: Gweithio fel Aelod o Dîm Amlddisgyblaethol
Lefel 3 Gweithiwr Cymorth Mamolaeth Cymru: Hybu Iechyd
Lefel 3 Gweithiwr Cymorth Mamolaeth Cymru: Gofalu am Ferched a Babanod
Lefel 3 Anatomeg a Ffisioleg ar gyfer Gweithwyr Cymorth Mamolaeth

Gofynion Addysgol Lefel 4
Tystysgrif mewn Gofal Mamolaeth (120 credyd)

Nyrsio - Theatrau

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma mewn Cymorth Amdriniaethol (QCF) (66 credyd)

Nyrsio - Aciwt, Meddygol a Llawfeddygol

Gofynion Addysgol Lefel 2
Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol (QCF) (50 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol (QCF) (65 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (120 credyd)

Nyrsio - Anabledd Dysgu

Gofynion Addysgol Lefel 2
Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (46 credyd)
Ynghyd ag addysg achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Gwobr Lefel 2 mewn cefnogi unigolion ag Anawsterau Dysgu (QCF) (12 credyd)
Tystysgrif Lefel 2 mewn cefnogi plant ag Anawsterau Dysgu (QCF) (21 credyd)
Gwobr Lefel 2 mewn cefnogi anghenion unigolion ag anawsterau dysgu lluosog a dwys (QCF) (2 credyd)
Gwobr Lefel 2 mewn cefnogi unigolion ag anawsterau dysgu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (58 credyd)
Ynghyd ag addysg achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Gwobr Lefel 3 mewn cefnogi unigolion ag Anawsterau Dysgu (QCF) (12 credyd)
Tystysgrif Lefel 3 mewn cefnogi plant ag Anawsterau Dysgu (QCF) (23 credyd)
Gwobr Lefel 3 mewn cefnogi anghenion unigolion ag anawsterau dysgu lluosog a dwys (QCF) (2 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (120 credyd)

Nyrsio - Iechyd Meddwl

Gofynion Addysgol Lefel 2
Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (46 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (58 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Gweithredu Rhaglen Ymarfer Galluogi (3 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (120 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.

Nyrsio - Cleifion Allanol

Gofynion Addysgol Lefel 2
Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (46 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Deall Cwympiadau (2 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon (QCF) (58 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Gweithiwr Cymorth Galluogi: Hybu Ymataliaeth (3 credyd)
Gweithiwr Cymorth Galluogi: Defnyddio dull galluogi – Theori a Chymhwyso (6 credyd)
Defnyddio dull galluogi â gweithgareddau gofal personol (5 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (120 credyd)
Ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Rheoli lymffoedema mewn unigolion sy’n ordew (3 credyd)
Cynnal asesiadau risg hyfywedd meinwe (3 credyd)

Nyrsio - Pediatrig

Gofynion Addysgol Lefel 2
Cymwyseddau craidd ynghyd ag addysg achrededig sy'n berthnasol i'r rôl e.e.
Gwobr Lefel 2 mewn cefnogi unigolion ag Anawsterau Dysgu (QCF) (12 credyd)
Tystysgrif Lefel 2 mewn cefnogi plant ag Anawsterau Dysgu (QCF) (21 credyd)
Gwobr Lefel 2 mewn cefnogi anghenion unigolion ag anawsterau dysgu lluosog a dwys (QCF) (2 credyd)
Gwobr Lefel 2 mewn cefnogi unigolion ag anawsterau dysgu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma mewn Cymorth Mamolaeth a Phediatreg (65 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (120 credyd)

Therapi Galwedigaethol

Gofynion Addysgol Lefel 2
Cymwyseddau Craidd ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma mewn Cymorth Therapi Galwedigaethol (Cymru yn unig) (QCF) (65 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Cyflwyniad i iechyd a gofal cymdeithasol (60 credyd)
Gwella eich Ymarfer Gofal Iechyd (60 credyd)
Persbectifau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (60 credyd)

Orthopteg

Nid oes eitemau i'w dangos yn y maes hwn ar hyn o bryd.

Ffisiotherapi

Gofynion Addysgol Lefel 2
Cymwyseddau Craidd ynghyd ag unedau achrededig sy'n berthnasol i'r rôl

Gofynion Addysgol Lefel 3
Diploma mewn Cymorth Ffisiotherapi (Cymru yn unig) (QCF) (65 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Cyflwyniad i iechyd a gofal cymdeithasol (60 credyd)
Gwella eich Ymarfer Gofal Iechyd (60 credyd)
Persbectifau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (60 credyd)

Gofal Sylfaenol

Gofynion Addysgol Lefel 2
Lefel 2 Achosion a Lledaeniad Heintiau (2 credyd)
Lefel 2 Ymyrraeth Byr ar gyfer rhoi'r gorau i ysmygu (1 credyd)
Lefel 2 Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd; Arwyddion hanfodol (2 gredyd)
Lefel 2 Hebrwng (2 gredyd)
Lefel 2 Materion Iechyd (3 credyd)
Lefel 2 Gweithiwr cymorth gofal iechyd; anatomeg a ffisioleg y system anadlu (1 credyd)
Lefel 2 Gweithiwr cymorth gofal iechyd; anatomeg a ffisioleg y galon (1 credyd)
Lefel 2 Deiet a threuliad (3 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 3
Lefel 3 Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Gweithio yn y sector iechyd (3 credyd)
Lefel 3 Hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (2 gredyd)
Lefel 3 Deall Cadw Cofnodion mewn Lleoliad Gofal Iechyd (3 credyd)
Lefel 3 Trin a gorchuddio briwiau a chlwyfau (4 credyd)
Lefel 3 Gofalu am Glaf â chlwyf (4 credyd)
Lefel 3 Gweithiwr cymorth gofal iechyd; Ymarfer Proffesiynol (6 credyd)
Lefel 3 Ymgymryd â Mesuriadau Ffisiolegol (3 credyd)
Lefel 3 Rhoi Imiwneiddiad Rhag y Ffliw a Niwmonia Niwmococol dan Gyfarwyddiadau Penodol i’r Claf (PSDs) (6 credyd)
Lefel 3 Archwilio traed pobl â diabetes (4 credyd)
Lefel 3 Cynnal gweithdrefnau electrocardiograff (ECG) arferol (4 credyd)
Lefel 3 Cael Samplau Gwaed Gwythiennol (3 credyd)
Lefel 3 Defnyddio Arferion Myfyrgar (3 credyd)
Lefel 3 Cyfweld Ysgogiadol (3 credyd)

Podiatry

Gofynion Addysgol Lefel 2
Core competences plus accredited education relevant to role

Gofynion Addysgol Lefel 3
Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Podiatreg ar gyfer Cynorthwywyr a Thechnegwyr Podiatreg (40 credyd)

Gofynion Addysgol Lefel 4
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (60 credyd)
Gwella eich Ymarfer Gofal Iechyd (60 credyd)
Persbectifau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (60 credyd)

Radioleg

Gofynion Addysgol Lefel 2
Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymorth Delweddu Clinigol (33 credyd ynghyd ag unrhyw gymwyseddau craidd ychwanegol

Gofynion Addysgol Lefel 3
Tystysgrif Lefel 3 mewn Cymorth Delweddu Clinigol (33 credyd) ynghyd ag unrhyw gymwyseddau craidd ychwanegol

Gofynion Addysgol Lefel 4
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Radiograffydd Cynorthwyol (120 credyd)

© 2020 NHS Cymru