Am fwy o wybodaeth am eich tîm dysgu a datblygu lleol, cliciwch ar y logo perthnasol isod  

 

  

 

  

 

  

 

  Julie Williams

Arweinydd Datblygu Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd

e: Julie.Williams19@wales.nhs.uk

Adele Hood

Rheolwr Addysg a Datblygu

e: adele.hood@wales.nhs.uk ff: 01633 62 3800

Cyswllt ar gyfer Rhaglenni Arwain a Rheoli

Ros Evans

Ymarferydd Addysg a Datblygu

e: rosalind.evans@wales.nhs.uk ff: 01633 62 3982

Cyswllt ar gyfer y Rhaglen Sgiliau Clinigol ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd,

Aswiriwr Ansawdd ar gyfer Agored Cymru, Datblygu Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd

Roma Morris

Swyddog Prosiect Addysg a Datblygu

e: roma.morris@wales.nhs.uk ff: 01633 62 3451

Cyswllt ar gyfer Adolygiad Datblygu Gwerthusiad Personol (PADR), Hyfforddiant Gwasanaeth Cwsmeriaid, Meithrin Tîm

Claire Smith

Swyddog Prosiect Addysg a Datblygu

e: claire.smith@wales.nhs.uk ff: 01633 62 3426

Cyswllt ar gyfer Eiriolwyr HCSW, System Rheoli Dysgu Oracle (OLM), Adolygiad Datblygu Gwerthusiad Personol (PADR), e-ddysgu, Learning@NHSWales

Jill Williams

e: jill.williams5@wales.nhs.ukk

Rachel Gidman

e: Rachel.Gidman@wales.nhs.uk

Wendy Thomas

Nyrs Hyfforddi a Datblygu ff: 01443 443443 Ext: 3100

Beverly Wilding

HCSW Development Manager ff: 01443 443443

Helen Evans

Cydlynydd Dysgu a Datblygu ff: 01685 351328

Mark Gibbs

Rheolwr Dysgu a Datblygu ff: 01443 443443 Ext: 4852

Marie Williams

Rheolwr Hyfforddiant Gweithredol ff: 01685 311329

Alyson Davies

Pennaeth Therapi Galwedigaethol ff: 01685 728844

Meghann Reynolds

Workforce & Development Officer t: 01443 443443 ext:4127

Sian Williamson

Therapy Manager for Service Development and Design t: 01443 744847

Elizabeth Bennett

HCSW development facilitator t: 01685 724420

Manylion Cyswllt Skills2Care a Diploma

Rheolwyr Datblygu HCSW

Adran Arweinyddiaeth, Addysg a Datblygu

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sir Gaerfyrddin

Trish Mathias-Lloyd

e: trish.mathias@wales.nhs.uk ff: 01267 239609

Ceredigion

Sue Morgan

e: sue.a.morgan@wales.nhs.uk ff: 01970 635414

Sir Benfro

Trish neu Sue ar hyn o bryd

Hyfforddiant Modiwl 4 / Tystysgrif mewn Gofal Iechyd

e: Shelley.dony@wales.nhs.uk ff: 01437 773947

Workforce and OD admin team

Bronllys Hospital e: powys.learning@wales.nhs.uk ff: 01874 712579

Kelly McFadyen, Organisational Development Manager
e: Kelly.McFadyen@wales.nhs.uk ff: 029 2010 4253

Angela Voyle-Smith, Workforce Development Manager
e: Angela.Voyle-Smith@wales.nhs.uk

Lisa Wilks, Lead Nurse Educator e: Lisa.Wilks2@wales.nhs.uk

Learning and Development

Karen Lockyear, Assistant Director Education and Wellbeing

Learning & Development admin e: AMB_LDHub@wales.nhs.uk t: 0300 123 3219

Healthcare Support Workers Team

Andy Williams, HCSW Project Lead e: andy.williams2@wales.nhs.uk

t: 01792 563823

Christian Fox, HCSW Vocational Trainer e: Christian.fox@wales.nhs.uk

t: 01792 562900

Claire Hurford, HCSW Vocational Trainer e: Claire.hurford@wales.nhs.uk

t: 01745 532946

© 2020 NHS Cymru