Ansawdd

Uned Dysgu Achrededig Teitl y Cymhwysedd NOS/Cod
nos.ukces.org.uk
Lefel 2 Lefel 3
Cyflwyniad i ddatblygiad personol mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (3 credyd) Cymryd rhan mewn datblygiad personol mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (3 credyd) Monitro eich arferion gwaith eich hun GEN23
The role of the health and social care worker (2 gredyd) The role of the health and social care worker (2 gredyd) Act within the limits of your competence and authority GEN63
Rôl y gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol SCDHSC0241
Rôl y gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol SCDHSC3121
© 2020 NHS Cymru