Cydraddoldeb ac Amrywiaethy

Uned Dysgu Achrededig Teitl y Cymhwysedd NOS/Cod
nos.ukces.org.uk
Lefel 2 Lefel 3
Egwyddorion diogelu ac amddiffyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (3 credyd) Egwyddorion diogelu ac amddiffyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (3 credyd) Cefnogi’r broses o ddiogelu unigolion SCDHSC0024
Cyflwyniad i gydraddoldeb a chynhwysiant mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (2 gredyd) Hybu cydraddoldeb a chynhwysiant mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (2 gredyd) Meithrin cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau pobl SS01
Cynnal hawliau unigolion SCDHSC0234
© 2020 NHS Cymru