Cyfathrebu

Uned Dysgu Achrededig Teitl y Cymhwysedd NOS/Cod
nos.ukces.org.uk
Lefel 2 Lefel 3
Cyflwyniad i gyfathrebu mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (3 credyd) Hybu cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (3 credyd) Cyfathrebu’n effeithiol mewn amgylchedd gofal iechyd GEN97
Cefnogi cyfathrebu effeithiol SCDHSC0021
Cynnal gwaith trosglwyddo rhwng staff gofal iechyd CHS126
Deall y defnydd o Deleofal (2 gredyd) Deall y defnydd o Deleofal (2 gredyd) Rhyngweithio ag unigolion gan ddefnyddio telathrebu GEN21.2012
Ymdrin â gwybodaeth mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol (1 credyd) Hybu arfer da wrth ymdrin â gwybodaeth mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol (2 gredyd) Coladu a chyfathrebu gwybodaeth iechyd i unigolion GEN62
Cyfrannu at ryddhau unigolyn i ofal gwasanaeth arall GEN17
Derbyn, trosglwyddo a storio gwybodaeth SS07
© 2020 NHS Cymru