Gwella Gwasanaethau

Uned Dysgu Achrededig Teitl y Cymhwysedd NOS/Cod
nos.ukces.org.uk
Lefel 2 Lefel 3
Rôl y gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol (2 gredyd) Rôl y gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol (2 gredyd) Paratoi a gwisgo ar gyfer gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd GEN2
Egwyddorion diogelu ac amddiffyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (3 credyd) Egwyddorion diogelu ac amddiffyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (3 credyd) Cyfrannu at atal a rheoli ymddygiad camdriniol ac ymosodol AB3
Cyflwyniad i gyfathrebu mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (3 credyd) Cynnal safonau ansawdd yn y sector iechyd (2 gredyd) Gweithio gyda phobl eraill i wella gwasanaeth cwsmeriaid CFACSD8
Rhoi argraff gadarnhaol ohonoch eich hun a’ch sefydliad i gwsmeriaid (5 credyd) Gwella gwasanaethau yn y sector iechyd (3 credyd) Cyfrannu at wella gwasanaethau SCDINSPG1
??? Gwella gwasanaethau yn y sector iechydr (3 credyd)
Neu
Cynnal safonau ansawdd yn y sector iechyd (3 gredyd)
Hybu gwelliant parhaus CFACSD9
© 2020 NHS Cymru