Iechyd a Diogelwch

Uned Dysgu Achrededig Teitl y Cymhwysedd NOS/Cod
nos.ukces.org.uk
Lefel 2 Lefel 3
Ymdrin â gwybodaeth mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol (1 credyd) Hybu arfer da wrth ymdrin â gwybodaeth mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol (2 gredyd) Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol ar gyfer sicrhau cyfrinachedd mewn gofal iechyd CHS169
Symud a lleoli unigolion yn unol â’u cynllun gofal (4 credyd) Symud a lleoli unigolion yn unol â’u cynllun gofal (4 credyd) Cyfrannu at symud a lleoli unigolion SCDHSC0223
Egwyddorion diogelu ac amddiffyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (3 credyd) Egwyddorion diogelu ac amddiffyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (3 credyd) Amddiffyn eich hun rhag y risg o drais yn y gwaith CFAWRV2
Datrys a gwerthuso digwyddiadau treisgar sy'n gysylltiedig â gwaith CFAWRV7
Egwyddorion Rheoli Atal Heintiau (3 credyd) Egwyddorion Rheoli Atal Heintiau (3 credyd) Sicrhau hylendid dwylo i atal lledaeniad haint IPC2.2012
Dewis a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol priodol ar gyfer gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd (2 gredyd) Dewis a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol priodol ar gyfer gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd (2 gredyd) Defnyddio cyfarpar diogelu personol i atal lledaeniad haint IPC6.2012
Achosion a lledaeniad heintiau (3 gredyd)
Neu
Lleihau’r risg o haint wrth gludo a storio gwastraff gofal iechyd (3 credyd)
Glanhau, diheintio a rheoli gwastraff Lleihau'r risg o ledaenu heintiau trwy lanhau, diheintio a storio offer gofal IPC4.2012
Gwaredu gwastraff gofal iechyd yn ddiogel, yn cynnwys gwastraff miniog, i atal lledaeniad haint IPC7.2012
Cyfrannu at iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol (4 credyd) Hybu a gweithredu iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol (6 credyd) Cynnal arferion iechyd, diogelwch a sicrwydd mewn lleoliad iechyd GEN96
Cynnal amgylchedd diogel a glân SCDHSC0246
Gwaredu gwastraff clinigol ac anghlinigol o fewn gofal iechyd CHS212
Lleihau'r risg o ledaenu heintiau trwy lanhau, diheintio a chynnal amgylcheddau IPC1.2012
Glanhau, diheintio a chlirio gollyngiadau o waed a hylifau eraill y corff i leihau'r risg o haint IPC3.2012
Cefnogi iechyd a diogelwch eich hun ac unigolion eraill SCDHSC0022
© 2020 NHS Cymru