Iechyd a Lles

Uned Dysgu Achrededig Teitl y Cymhwysedd NOS/Cod
nos.ukces.org.uk
Lefel 2 Lefel 3
Gweithredu dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (5 credyd) Hybu dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (6 credyd) Cyfathrebu ag unigolion ynghylch hybu eu hiechyd a lles HT2
Galluogi unigolion i newid eu hymddygiad i wella eu hiechyd a lles eu hunain HT3
Cefnogi unigolion i reoli eu hiechyd a lles cymdeithasol eu hunain SCDHSC3112
Egwyddorion diogelu ac amddiffyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (3 credyd)
Neu
Cyfrannu at iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol (4 credyd)
Egwyddorion diogelu ac amddiffyn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (3 credyd)
Neu
Hybu a gweithredu iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol (4 credyd)
Cyfrannu at fynd i'r afael â sefyllfaoedd lle mae risg o berygl, niwed neu gam-drin SCDHSC0395
Cyflwyniad i gyfathrebu mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (3 credyd) Hybu cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant a phobl ifanc (3 credyd) Datblygu perthnasau effeithiol gydag unigolion SCDHSC0233
Symud a lleoli unigolion yn unol â’u cynllun gofal (4 credyd) Symud a lleoli unigolion yn unol â’u cynllun gofal (4 credyd) Symud a lleoli unigolion CHS6.2012
© 2020 NHS Cymru